Hofsnäs naturstigar

Information om Hofsnäs Naturstigar

Start och mål

Alla spår utgår från parkeringsplatsen på Hofsnäs

Djur och natur

Hofsnäs-Torpanäset är ett statligt naturreservat som bildades 2002. Reservatet är 159 ha stort. I reservatet finns hagmarker med många gamla ekar och det är anledningen till att den mycket hotade skalbaggen läderbagge är en av de insektsarter som trivs här. Sommartid betas hagarna. Området är lätt att besöka. Det finns fina möjligheter till picknick, grill och bad här.

Fiske, bad, båtuthyrning, vindskydd och grillplats finns i omedelbar anslutning.

Ansvarig

Naturreservatet ligger i Tranemo kommun men ägs och förvaltas delvis av Borås Stad.

Tre slingor

Naturstig – 1,0 km
Spåret märkt med ett veteax.
Klassning: Tillgänglighetsanpassat

Naturstig – 2,6 km
Spåret är märkt med ett kohuvud.
Klassning: lätt
Tillgänglighetsanpassad: Nej

Naturstig – 4,8 km
Spårets är markerat med en läderbagge.
Klassning: lätt
Tillgänglighetsanpassad: Nej

Rastplatser

Flera rastplatser och grillplatser finns i området


Inomhus boendealternativ

Hofsnäs Herrgård

Nyfiken på?

Naturen på Torpanäset, folder i pdf